Wysiłkowe nietrzymanie moczu - nowoczesne leczenie dysfunkcji mięśniowej

lekarze specjaliści > Wysiłkowe nietrzymanie moczu > Wysiłkowe nietrzymanie moczu - nowoczesne leczenie dysfunkcji mięśniowej

Specjaliści Radzą

Wysiłkowe nietrzymanie moczu - nowoczesne leczenie dysfunkcji mięśniowej

Problemy z oddaniem moczu i mocz zalegający – nowoczesna fizjoterapia dna miednicy jako jedyne możliwe rozwiązanie zachowawcze

medserwis.pl
O problemie z oddaniem moczu możemy mówić wtedy, gdy pomimo parcia na pęcherz i stworzenia odpowiednich warunków do oddania moczu, trudno jest rozpocząć proces mikcji. Rozpoczęcie oddania moczu jest wtedy bardzo trudne i wymaga długiego przesiadywania w toalecie, odkręcania kranu, uciskania podbrzusza czy silnego parcia. Gdy już uda się rozpocząć mikcję strumień często jest osłabiony, przerywany, część pacjentów zgłasza też szczypanie, pieczenie w okolicach cewki moczowej. Pojawia się często uczucie nie do końca opróżnionego pęcherza, po zakończeniu mikcji. Również bardzo często odnotowuje się u tych osób problemy z nawracającymi infekcjami dolnych dróg moczowych, lub opisuje się takie objawy jak przy infekcji jednakże w posiewie moczu nie wykrywa się żadnych bakterii. W badaniu urodynamicznym u znacznej części osób lekarz stwierdza czynnościowa przeszkodę podpęcherzową, która świadczy o dysfunkcji mięśni dna miednicy.
Tak więc,w znacznej części przypadków to mięśnie dna miednicy są odpowiedzialne za problem z rozpoczęciem oddania moczu, ponieważ są zbyt mocno napięte, a ich relaksacja jest zaburzona i uniemożliwia prawidłowe otwarcie zewnętrznego zwieracza cewki moczowej. Takie zaburzenia napięcia mięśniowego w dnie miednicy osłabiają strumień, jak również przedwcześnie zakończają mikcję, prowadząc do zalegania moczu, który z czasem staje się drażniący dla pęcherza i cewki moczowej, powodując, bóle, infekcje, podrażnienia w obrębie cewki moczowej i pęcherza co objawia się właśnie szczypaniem, pieczeniem, a nawet bólem.
Identyczne objawy mogą również powodować zaburzenia kurczliwości pęcherza i przeszkody podpęcherzowe nie mięśniowe, które wymagają leczenia zabiegowego i być może również rehabilitacji, o której mówi kolejny akapit.

Jak leczyć problemy z oddawaniem moczu?

Aby rozwiązać problem, należy potwierdzić, a następnie wyleczyć dysfunkcję mięśniowa, która może wynikać z wielu czynników np. środowiska stresogennego, nawyków przetrzymywania moczu, niewłaściwego sposobu oddawania moczu np. u kobiet na tzw. narciarza, zaburzeń ogólnego napięcia mięśniowego, czy przebytych zabiegów uroginekologicznych.
Terapia mięśni to rehabilitacja nerwowo mięśniowa oparta o zabiegi biofeedback, elektroterapię, terapię behawioralną, oraz autoterapię i naukę sposobów opróżniania pęcherza. Terapię planuje i wykonuje fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii dna miednicy. Leczenie wymaga pełnego zaangażowania ze strony pacjenta. Celem terapii jest znormalizowanie napięcia mięśniowego, nauka świadomego rozluźniania mięśni dna miednicy w celu normalnego rozpoczęcia mikcji i pełnego opróżnienia pęcherza.
Nie podjęcie leczenia najczęściej skutkuje narastaniem objawów, jak również pojawieniem się nowych objawów, takich jak: bolesne współżycie, bóle w okolicy krocza upośledzające życie seksualne.

Autorzy artykułu udzielają odpowiedzi na dodatkowe pytania pod telefonem :
531 338 343

Specjaliści fizjoterapii dna miednicy:
mgr Dorota Basista, mgr Piotr Basista

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl